Për fëmijë, prindër dhe edukatorë

 Të nderuar prindër, të nderuar edukatorë,

në këtë faqe ju do të gjeni gjërat më të reja dhe më interesante sa i përketë edukimit dhe arsimimit të fëmijëve Tuaj:

Si t'i ndihëmoni fëmijët Tuaj nëse kanë probleme me shkrim dhe lexim?

Si t'i ndihëmoni fëmijët me vështërsi në mathematikë?

Lojra didaktike

Si të punoni me fëmijë në kohën e lirë?

Si të mësoni gjuhët e huaja Ju dhe fëmijët Tuaj?

Si dhe çështje tjera rreth fëmijës Suaj...

 Nëse jeni të interesuar më shumë për problemet e përgjithshme: pedagogjike, andragogjike, didaktike, psikologjike etj. klikoni këtu:

http://pedagogjia.wordpress.com

Fëmijët e shkollës fillore Meto Bajraktari Prishtinë, në kursin: Mësojmë gjuhën gjermane duke modeluar